محمود گلابچی استاد نمونه دانشکده معماری دانشگاه تهران
چهره ماندگار جمهوری اسلامی ایران در مهندسی راه و ساختمان
  • مرتبه دانشگاهی:  استاد، پایه ۳۷
  • دارای کرسی یونسکو در معماری (UNESCO Chair in Architecture)
  • استاد نمونه دانشگاه های کشور
  • پژوهشگر برجسته دانشگاه های کشور
  • مهندس نمونه کشور
  • استاد نمونه دانشگاه تهران
  • پژوهشگرنمونه دانشگاه تهران
  • سردبیر مجله بین‎المللیInternational Journal of Architectural Technology
  • تاسیس کننده قطب علمی فناوری معماری
    تاسیس کننده رشته تکنولوژی معماری
    تاسیس کننده رشته مدیریت پروژه و ساخت
  • عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان (۱۳۷۵ تاکنون)
  • رئیس شورای فناوری‎های نوین ساختمانی و شورای قطب علمی فناوری معماری
  • عضو هیات امنای انجمن مفاخر معماری ایران