–        تالیف و انتشار کتاب‌های (کتب درسی مورد تدریس در دانشگاه ها):

۱)    نظریه‎های نوین در مدیریت پروژه، چاپ اول سال ۱۳۹۲، انتشارات دانشگاه تهران

۲)   مبانی طراحی ساختمان‎های بلند، چاپ اول سال ۱۳۹۲، انتشارات دانشگاه تهران.

۳)     طراحی مفهومی ساختمان‎های بلند، چاپ اول سال ۱۳۹۲، انتشارات دانشگاه تهران.

۴)     تعامل تکنولوژی و معماری، چاپ اول سال ۱۳۹۱، انتشارات دانشگاه تهران.

۵)     طبیعت، منبع الهام، چاپ اول سال ۱۳۹۱، انتشارات دانشگاه تهران.

۶)     معماری آرکی‎تایپی (کهن الگویی)، الگوهای پایدار بنیادین، چاپ اول سال ۱۳۹۱، انتشارات دانشگاه تهران.

۷)     جزئیات، ارتقاء دهنده معماری، چاپ اول سال ۱۳۹۱، انتشارات دانشگاه تهران.

۸)     مدیریت پروژه‎های صنعتی، چاپ اول سال ۱۳۹۰، انتشارات دانشگاه تهران.

۹)     معماری دیجیتال، کاربرد فناوری‏های CAD/CAM/CAE در معماری، چاپ دوم، سال ۱۳۹۱ (چاپ اول، سال ۱۳۹۰)، انتشارات دانشگاه تهران.

۱۰)  نانو فناوری در معماری و مهندسی ساختمان، چاپ دوم، سال ۱۳۹۱ (چاپ اول، سال ۱۳۹۰)، انتشارات دانشگاه تهران (کتاب برگزیده نوزدهمین جشنواره کتاب سال ۱۳۹۰).

۱۱)   مبانی سازه برای معماران، چاپ دوم، سال ۱۳۹۱ (چاپ اول، سال ۱۳۹۰) انتشارات دانشگاه تهران.

۱۲)   سازه‏های پارچه‏ای کششی، چاپ اول، سال ۱۳۸۹، انتشارات دانشگاه تهران.

۱۳)   مبانی مدیریت پروژه، چاپ سوم، سال ۱۳۹۱ (چاپ اول، سال ۱۳۸۹)، انتشارات دانشگاه تهران.

۱۴)    پل‏های ایران و جهان، تعامل معماری، تکنولوژی و زیبایی، چاپ اول، سال ۱۳۸۹، انتشارات دانشگاه تهران.

۱۵)    ساختمان های فولادی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران، چاپ دوم، سال ۱۳۹۰ (چاپ اول، سال ۱۳۸۹) ، انتشارات دانشگاه تهران.

۱۶)    طراحی ساختمان های بتنی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران، چاپ دوم، سال ۱۳۹۰ (چاپ اول، سال ۱۳۸۹)، انتشارات دانشگاه تهران. (کتاب برگزیده شانزدهمین جشنواره کتاب سال ۱۳۸۹)

۱۷)    مدیریت استراتژیک پروژه، چاپ دوم، سال ۱۳۹۰ (چاپ اول، سال ۱۳۸۹)، انتشارات دانشگاه تهران، (کتاب برگزیده چهاردهمین جشنواره کتاب سال ۱۳۸۹ و بیست ونهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹).

۱۸)    پوسته‎ها و سازه‎های ورق تاشده، چاپ دوم، سال ۱۳۹۰ (چاپ اول، سال ۱۳۸۹) ، انتشارات دانشگاه تهران.

۱۹)    طراحی لرزه‏ای برای معماران، مقابله‏ای هوشمندانه با زلزله، چاپ دوم، سال ۱۳۹۰ (چاپ اول، سال ۱۳۸۹)، انتشارات دانشگاه تهران، (کتاب برگزیده سیزدهمین جشنواره کتاب سال ۱۳۸۸)

۲۰)    فناوری های نوین ساختمانی، چاپ سوم، سال ۱۳۹۱ (چاپ اول، سال ۱۳۸۸)، انتشارات دانشگاه تهران، (کتاب برگزیده دوازدهمین جشنواره کتاب سال ۱۳۸۸).

۲۱)    سازه به مثابه معماری، کتاب مرجع برای معماران و مهندسان سازه، چاپ دوم، سال ۱۳۹۰ (چاپ اول، سال ۱۳۸۸)، انتشارات دانشگاه تهران.

۲۲)    مبانی طراحی معماری، تحلیل و اجرای سازه های فضاکار، انتشارات دانشگاه تهران.

۲۳)    روش طرح و ساخت، با رویکرد Turnkey, BOT, EPC Bridging, ، چاپ دوم، سال ۱۳۸۹ (چاپ اول، سال ۱۳۸۸)، انتشارات دانشگاه تهران (کتاب برگزیده یازدهمین جشنواره کتاب سال ۱۳۸۸).

۲۴)    سیستم های اجرای پروژه در صنعت و ساختمان، چاپ دوم، سال ۱۳۸۹ (چاپ اول، سال ۱۳۸۸)، انتشارات دانشگاه تهران.

۲۵)    ساختمان ها چگوته عمل می کنند، چاپ دوم، سال ۱۳۸۸(چاپ اول، سال ۱۳۸۵)، انتشارات دانشگاه تهران (کتاب برگزیده هشتمین جشنواره کتاب سال ۱۳۸۷)

۲۶)    مدیریت پروژه، با رویکرد پروژه‎های فناوری اطلاعات، چاپ سوم، سال ۱۳۹۰ (چاپ اول، سال ۱۳۸۷)، انتشارات دانشگاه تهران (کتاب برگزیده ششمین جشنواره کتاب سال ۱۳۸۷)

۲۷)    مقاومت مصالح کاربردی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران، چاپ چهارم، سال ۱۳۹۱ (چاپ اول، سال ۱۳۸۶)، انتشارات دانشگاه تهران، (کتاب برگزیده سومین جشنواره کتاب سال۱۳۸۶ وکتاب برگزیده دانشگاهی سال۱۳۸۶)

۲۸)    سازه های مشبک فضایی، چاپ چهارم سال ۱۳۹۰ (چاپ اول، سال ۱۳۸۵) انتشارات دانشگاه تهران، (کتاب برگزیده دومین جشنواره کتاب تابستان ۱۳۸۶)

۲۹)    استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران، چاپ چهارم، سال ۱۳۹۰ (چاپ اول، سال ۱۳۸۵)، انتشارات دانشگاه تهران، (کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۵ و کتاب برگزیده دانشگاهی سال ۱۳۸۵).

۳۰)    فناوری اطلاعات (IT) در مهندسی ساختمان و مدیریت پروژه، چاپ دوم سال ۱۳۸۷(چاپ اول، سال ۱۳۸۵) انتشارات دانشگاه تهران.

۳۱)    معمار، مهندس، ساختار، چاپ ششم سال ۱۳۹۰ (چاپ اول ۱۳۸۳) انتشارات دانشگاه تهران (کتاب برگزیده دانشگاهی سال ۱۳۸۴).

۳۲)    سیستم های ساختمانی آینده، نگاهی به معماری فردا، چاپ هفتم، سال ۱۳۹۰ (چاپ اول، سال ۱۳۸۰) انتشارات دانشگاه تهران.

۳۳)    کتاب درک رفتار سازه ها، چاپ نهم، سال ۱۳۹۰ (چاپ اول، سال۱۳۸۰) انتشارات دانشگاه تهران.

۳۴)    کتاب سازه در معماری، چاپ یازدهم، سال ۱۳۹۰ (چاپ اول، سال ۱۳۷۲) انتشارات دانشگاه تهران.

۳۵)    کتاب مکانیک جامدات، جلد سوم، دینامیک، سال ۱۳۶۹، انتشارات بهارستان.

۳۶)    کتاب مکانیک جامدات، جلد دوم، مقاومت مصالح، سال ۱۳۶۷، انتشارات ایران ارشاد.

۳۷)    کتاب مکانیک جامدات، جلد اول، استاتیک، سال ۱۳۶۷، انتشارات ایران ارشاد.