• سیستم های سازه ای و فرم‌های ساختمانی
 • تئوری و طراحی سازه‌های بتن آرمه
 • تئوری و طراحی سازه‌های فولادی
 • استاتیک
 • مقاومت مصالح
 • متره و برآورد
 • مقدمه‌ای بر علوم کامپیوتر
 • مبانی و اصول سیستم‌های محاسباتی
 • برنامه‌نویسی FORTRAN و BASIC
 • کاربردهای طراحی GW – BASIC
 • سیستم‏های ساختمانی
 • اصول پایداری ابنیه تاریخی
 • سیستم‌های نوین سازه ای
 • کاربرد کامپیوتر در تحقیقات معماری
 • سیستم‏های ساختمانی پیشرفته
 • روش تحقیق در معماری
 • سازه‏های معاصر
 • سیر تحول سیستم‌های ساختمانی
 • سیستم‌های سازه ای معاصر