پروفسور محمود گلابچی

ارائه و انتشار مقالات علمی به زبان انگلیسی و فارسی

ارائه و انتشار بالغ بر ۱۳۰ مقاله علمی به زبان انگلیسی و فارسی در طول سال‎های ۱۳۷۲ تاکنون بشرح زیر

More than 60 scientific papers published in scientific journals or presented in international conferences in English. The following are a number of the presented papers in English

مقالات فارسی

گدازگر، راضیه؛ گلابچی، محمود. نقش معماری هوشمند در انعطاف پذیری فضا، کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، تبریز. (1400)

جعفری، اعظم؛ گلابچی، محمود؛ حسینی، سید محمود. بررسی تاثیر نما بر پاسخ لرزه ای ساختمان، نشریه مهندسی سازه و ساخت شماره 3، دوره 7، تهران. (1399)

گرامی، آرین دخت؛ گلابچی، محمود. فرآیند “مسیریابی ” با الهام از آموزه های معماری ایران مورد مطالعاتی: حمام نواب ، عمارت کاظمی ، کاروانسرا زین الدین، سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، تهران. (1399)

رحیمی گلخندان، آیدا؛ گلابچی، محمود. رویکرد اختیارات نامتعارف در تسهیم ریسک درآمد آزادراه‌های مشارکت عمومی-خصوصی، دوفصلنامه انرژی های تجدید پذیر و نو شماره 2، دوره 7، تهران. (1399)

ساداتی، سید کاظم؛ داهیم، آنالی؛ گلابچی، محمود. معرفی فناوری و بررسی توسعه جهانی نیروگاه‌های خورشیدی شناور، دوفصلنامه انرژی های تجدید پذیر و نو شماره 2، دوره 7، تهران. (1399)

لبافان، سحر؛ گلابچی، محمود؛ ترابی، مهسا سادات. طراحی نمای دو پوسته متحرک پایدار- مطالعه موردی جزیره کیش، چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران، تهران. (1399)

حسن زاده، خاطره؛ گلابچی، محمود؛ علاقمندان، متین؛ ووپ، کریستف. بررسی سیستم های متداول سرپناه موقت پس از سانحه در ایران و جهان و استاندارد های لازم برای طراحی، ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران. (1398)

حسینی یارندی، فرناز؛ شعفی، فرهنگ؛ گلابچی، محمود. تأثیر ارگونومی بر رضایت شغلی نیروهای ستادی شاغل در پروژه‌های شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای شماره 4، دوره 6، همدان. (1398)

فراهانی، محمد؛ گلابچی، محمود؛ رمضانی، محسن. بررسی تحلیلی معماری پهنه ی لاله زار از گذشته تا به اکنون، اولین کنفرانس بین المللی توانمندسازی کسب و کارهای فناورانه و راهکارهای پیشرفت در تکنولوژی و مهندسی، تهران. (1398)

فراهانی، محمد؛ گلابچی، محمود؛ رمضانی، محسن. شناخت و تبیین اصول منطقه گرایی انتقادی و راهبرد های آن در معماری معاصر، اولین کنفرانس بین المللی توانمندسازی کسب و کارهای فناورانه و راهکارهای پیشرفت در تکنولوژی و مهندسی، تهران. (1398)

فراهانی، محمد؛ گلابچی، محمود؛ رمضانی، محسن. شناخت و تبیین اصول منطقه گرایی انتقادی و راهبرد های آن در معماری معاصر، اولین کنفرانس بین المللی توانمندسازی کسب و کارهای فناورانه و راهکارهای پیشرفت در تکنولوژی و مهندسی، تهران. (1398)

عالی نژاد، نیما؛ گلابچی، محمود؛ رمضانی، محسن. بررسی پوسته های هوشمند و ساختارهای هندسه پذیر در جهت طراحی یک نمای هوشمند، کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در سیستم هوشمند، هندوستان. (1398)

گلابچی، محمود؛ عامری، مهدیه؛ سجادی، بهرنگ. مطالعه عددی جزئیات ساختمانی بهینه برای پوسته خارجی در اقلیم های آب و هوایی ایران، ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، تهران. (1398)

عالی‌نژاد، نیما؛ گلابچی، محمود؛ رمضانی، محسن. هوشمندسازی نمای ساختمان با واکاوی ساختار پوسته های تطبیق پذیر، پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار، شیراز. (1398)

عالی‌نژاد، نیما؛ گلابچی، محمود؛ رمضانی، محسن. طراحی پوسته (نمای) هوشمند از ایده تا ساخت نمونه اولیه، پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار، شیراز. (1398)

گلابچی، محمود؛ سجادی، هلیانه؛ ووپ، کریستوف؛ سجادی، بهرنگ. کاربرد نماهای تلفیق شده با ریز جلبک ها در کاهش مصرف انرژی در صنعت ساختمان، ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران. (1398)

گلابچی، محمود؛ عامری، مهدیه؛ سجادی، بهرنگ. مطالعه عددی ویژگی های گرمایی ایستا و پویا برای جزئیات ساختمانی رایج برای پوسته خارجی در ایران، ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران. (1398)

عالی‌نژاد، نیما؛ گلابچی، محمود؛ رمضانی، محسن. بررسی ساختارهای هندسه پذیر به منظور طراحی نمای هوشمند، ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران. (1398)

آزادی، مریم؛ گلابچی، محمود؛ عبدالهی، محمداسحاق. مروری بر تاثیر مواد تغییرفازدهنده PCMها در اجزاء ساختمانی به منظور صرفه جویی انرژی، ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران. (1398)

عالی‌نژاد، نیما؛ گلابچی، محمود؛ رمضانی، محسن. طراحی و ساخت نمونه اولیه پوسته باز و بسته شونده (هوشمند)، دومین کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم، مهندسی و تکنولوژی، تهران. (1398)

ذکری، امیرحسین؛ گلابچی، محمود؛ فیاض، ریما. تکنیک فیلوتاکسی، رویکردی نوین برای طراحی ساختمان های بلندمرتبه آینده، سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران، تهران. (1398)

جلالی، آذین؛ گلابچی، محمود. طراحی سازه های نیمه پیش ساخته و خود تکمیل شونده با الهام از استخوان اسفنجی (ترابکولار) انسان، کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران، تهران. (1397)

فراهانی، حسین؛ گلابچی، محمود. بررسی ابعاد مختلف توسعه پایدار در حمل و نقل شهری، کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار، دانمارک – دانشگاه پلی تکنیک دانمارک. (1397)

گلابچی، محمود؛ فراهانی، حسین. معرفی موانع اجتماعی اجرای فراگیر و الزام آور ساختمان های سبز توسط شهرداری تهران، کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار، دانمارک – دانشگاه پلی تکنیک دانمارک. (1397)

واکف، رضا؛ گلابچی، محمود. مناسب ترین قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در ایران، چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران. (1397)

کریمی، امیرحسین؛ اخلاقی، علیرضا؛ گلابچی، محمود. بررسی رفتار چرخه ای قوس های تاریخی در معماری کهن ایران، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران، تهران. (1397)

کریمی، امیرحسین؛ بهوند، داود؛ کریمی، مهرنوش؛ گلابچی، محمود. بررسی معماری طاق کسری و میزان تاثیرگذاری آن بر معماری معاصر ایران، دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان، قرچک. (1397)

نقی‌پور بهنامی، مهین؛ گلابچی، محمود؛ شعفی، فرهنگ. شناسایی و تحلیل نقاط استراتژیک مدیریت بهینه ساخته ها با هدف ارتقا سیستم های بهره برداری و نگهداری در مجتمع های تجاری بزرگ تهران (مطالعه ی موردی: مجتمع تجاری کوروش)، اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی، تبریز. (1397)

نقی‌پور بهنامی، مهین؛ گلابچی، محمود؛ شعفی، فرهنگ. تدوین استراتژى مدیریت بهینه ساخته ها با هدف ارتقا سیستم هاى بهره بردارى و نگهدارى درمجتمع هاى تجارى بزرگ تهران مطالعه ى موردى: مجتمع تجارى کوروش، اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی، تبریز. (1397)

واکف، رضا؛ گلابچی، محمود. چالشهای تامین مالی در قراردادهایPPP و راهکارهای پیشنهادی، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، تهران. (1397)

آزادی، مریم؛ گلابچی، محمود؛ وکیلی اردبیلی، علی. کاهش مصرف انرژی سرمایشی در گلخانه خورشیدی بوسیله موادتغییر فازدهنده در اقلیم تهران، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، تهران. (1397)

کشانی، سجاد؛ کیانی، محمدحسین؛ کریمی، امیرحسین؛ گلابچی، محمود. بررسی و مقایسه تزیینات به کار رفته در مدرسه چهارباغ و کلیسای وانک در معماری دوره صفویه، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، تهران. (1397)

گلابچی، محمود؛ حسینی، سیدمحمود؛ جعفری، اعظم. بررسی رویکردهای پژوهشی و نتایج بدست آمده از تحلیل رفتار نمای بنایی با هدف بهبود عملکرد لرزه ای نما، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، تهران. (1397)

کریمی، امیرحسین؛ گلابچی، محمود؛ زراسوندچقاخور، امین؛ امامی میبدی، احسان. بررسی رفتار سازهای برج گنبد قابوس با استفاده از روش اجزاء محدود، کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز. (1397)

ابراهیمی، حمیدرضا؛ گلابچی، محمود؛ شعفی، فرهنگ؛ باقری، لیلا. مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین، تهران. (1397)

گلابچی، محمود؛ کلاه‌کج، مینا. بهبود نمای ساختمان با به کارگیری رنگ های نانو ساختاری با الگو گیری از بال پروانه مورفو، کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار، دانمارک -دانشگاه پلی تکنیک دانمارک. (1397)

واکف، رضا؛ گلابچی، محمود. انتخاب مناسبترین مدلهای قرارداد PPP در ایران با روش AHP، اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان، تبریز. (1397)

واکف، رضا؛ گلابچی، محمود. مقایسه قراردادهای PPP ، EPC ، DBB و انتخاب مناسب ترین مدل های PPP به روش AHP، کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21، تهران. (1397)

گلابچی، محمود؛ فراهانی، حسین. معرفی موانع فنی، مهندسی و تکنولوژیکی اجرای فراگیر و الزام آور ساختمانهای سبز توسط شهرداری تهران، کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار، دانمارک -دانشگاه پلی تکنیک دانمارک. (1397)

گلابچی، محمود؛ فراهانی، حسین. معرفی موانع سیاسی و حقوقی اجرای فراگیر و الزام آور ساختمان های سبز توسط شهرداری تهران، کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار، دانمارک -دانشگاه پلی تکنیک دانمارک. (1397)

گلابچی، محمود؛ فراهانی، حسین. معرفی موانع اقتصادی اجرای فراگیر و الزام آور ساختمان های سبز توسط شهرداری تهران، کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار، دانمارک -دانشگاه پلی تکنیک دانمارک. (1397)

ابراهیمی، حمیدرضا؛ گلابچی، محمود؛ شعفی، فرهنگ. نقش مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در پیشگیری از انحراف هزینه در مدیریت پروژه، سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری، تبریز. (1397)

کریمی، امیرحسین؛ بختیار نصرآبادی، احمد؛ منصوری،میثم؛ گلابچی، محمود. بررسی رفتار چرخه ای برخی از قوس های متعارف در معماری سنتی ایران، دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار، همدان. (1396)

جلالی، آذین؛ گلابچی، محمود؛ تقی‌زاده، کتایون. آموزه های طبیعت در طراحی پل ها، اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری، تبریز. (1396)

کریمی، امیرحسین؛ گلابچی، محمود؛ اکبری ورنوسفادرانی، محمد؛ شیرانی بیدآبادی، مسعود. شناخت رفتار سازه ای گنبد تاج الملک مسجد جامع اصفهان، دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)، تهران. (1396)

صباغیان، فایزه؛ گلابچی، محمود؛ دهنوی، سعید. اولویت‌بندی نظامهای ساختمانی به منظور ایجاد اسکان موقت در شرایط بحران پس از زلزله بااستفاده از روشVIKOR، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران. (1396)

اکبری، ارمان؛ گلابچی، محمود؛ حسینی نورزاد، سیدحسین. مدل تعیین طول دوره امتیاز و قیمت گذاری پروژه های مشارکت عمومی خصوصی با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک، دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار، همدان. (1396)

جلالی، آذین؛ گلابچی، محمود؛ تقی‌زاده، کتایون. آموزش معماری بیونیک، بررسی تجربه طراحی پل عابر پیاده با الهام از ستون فقرات انسان، اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری، تبریز. (1396)

جلالی، آذین؛ گلابچی، محمود. طراحی سازه های نیمه پیش ساخته و خود تکمیل شونده با الهام از استخوان اسفنجی ( ترابکولار) انسان، دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار، تهران. (1395)

متقی، امیر؛ گلابچی، محمود. انتخاب مناسب‌ترین سیستم سازه ای، روش ساخت و مصالح پل ها با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS، دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران ، تهران. (1395)

گلابچی، محمود؛ بهرامی، پیام؛ اسدی گلمایی، ابراهیم. بررسی تاثیرات ساختمانهای بلند سبز به عنوان یک راهکار پایدار در کاهش آلودگی هوای تهران، سومین کنفرانس بناهای بلند، قرچک. (1395)

گلابچی، محمود؛ ذکریاپور رودباری، زهرا؛ جاویدی، شفق. امکان سنجی استفاده از تهویه مطبوع طبیعی در ساختمان های بلند در تهران، سومین کنفرانس بناهای بلند، قرچک. (1395)

گلابچی، محمود؛ جلالی، آذین. بتن خودترمیم شونده باکتریانسل آینده ساختمایه های زیستی در ساختمان های بلند، سومین کنفرانس بناهای بلند، قرچک. (1395)

گلابچی، محمود؛ جلالی، آذین. فرم یابی پوسته ساختمان های بلند با الهام از تاثیر جریان باد روی قطره های آب، سومین کنفرانس بناهای بلند، قرچک. (1395)

گلابچی، محمود؛ فیاضی، احسان؛ جلالی، آذین. کاربرد الگوریتم های ژنتیک در طراحی تکاملی ساختمان های بلند، سومین کنفرانس بناهای بلند، قرچک. (1395)

گلابچی، محمود؛ شهامت، مهرداد. ارایه مدلی برای تحقق مالکیت مشترک ساختمان های بلند در کلان شهر تهران، سومین کنفرانس بناهای بلند، قرچک. (1395)

کریمی، فریبرز؛ گلابچی، محمود؛ حافظی، محمدرضا؛ تقی‌زاده، کتایون. نقش رویکردهای تاثیر گذار در شکل گیری پیکره ساختمانهای بلند، دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران شماره 11، دوره 7، تهران. (1395)

گلابچی، محمود؛ حسین‌زاده، محمد؛ میرمعصومی، مسعود؛ بریمانی، آزاده. اصول و معیارهای اولیه طراحی زیست راکتورهای کشت جلبک در صنعت ساختمان، کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی، تهران. (1395)

گلابچی، محمود؛ حسین‌زاده، محمد؛ میرمعصومی، مسعود؛ بریمانی، آزاده. بکارگیری جلبک های بیولومینست در طراحی پوسته ساختمان رویکردی میان رشته ای به طراحی معماری پایدار، کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی، تهران. (1395)

گلابچی، محمود؛ طوسی، حسین؛ شاهسوند، پروانه؛ جلیلیان، معصومه. تحلیل کمی ریسک و تلفیق مهندسی ارزش جهت افزایش کارآیی مدیریت پروژه (به همراه مطالعه موردی)، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، تهران. (1395)

معتمدپویا، سپیده؛ گلابچی، محمود؛ افشار، محمدباقر؛ اثنی عشری، احسان. شناسایی مزایای اجرای پروژه های راهسازی پایدار به منظور افزایش آگاهی ذینفعان، اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، تهران. (1395)

توکلی، نسترن؛ حسینی نورزاد، سیدحسین؛ گلابچی، محمود. ارزیابی تبعات هزینه ای وزمانی تحریم های بین المللی درپروژه قطارشهری اهواز توسط سیستم اطلاعات مدیریت ریسک پروژه rmis، دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز. (1395)

بوستانی، علی؛ حسینی نورزاد، سیدحسین؛ گلابچی، محمود. تحلیل ریسک های پروژه های مشارکت عمومی خصوصی راهسازی درایران براساس تجارب کشورهای درحال توسعه، دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز. (1395)

گلابچی، محمود؛ زینالی فرید، آیدا. معماری آرکی تایپی، انعکاس ذهنی از کیهان، کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز. (1394)

زارعیان جهرمی، امد؛ گلابچی، محمود؛ تقی‌زاده، کتایون. اصالت معماری، راز جاودانگی و توسعه ی پایدار، کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا، تهران. (1393)

قنبری چاه انجیری، اوید؛ بمانیان، محمدرضا؛ گلابچی، محمود؛ پورمند، حسنعلی. همگامی سیستم ساختمانی سبک فولادی و سیستم چوبی به عنوان راه حلی اکولوژیک در منطقه نوار حاشیه جنوبی خزر، دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، اصفهان. (1392)

گلابچی، محمود؛ وفامهر، محسن. سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، ساختمان، سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، تهران. (1392)

گلابچی، محمود؛ یوسفی، سعید؛ فروزانفر، منا. تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد منابع انسانی سازمانهای پروژه محور درکشورهای درحال توسعه، سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث، تهران. (1391)

گلابچی، محمود؛ یوسفی، سعید؛ فروزانفر، منا. اهمیت مدیریت منابع انسانی در بهره وری سازمانهای پروژه محور، سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث، تهران. (1391)

گلابچی، محمود؛ یوسفی، سعید؛ فروزانفر، منا. بررسی اجزای سازمانهای پروژه محور، سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث، تهران. (1391)

گلابچی، محمود؛ همامی، پیمان؛ پاشانجاتی، سیدروح اله. استفاده از فناوریهای نوین در برنامه کاهش خطرپذیری زلزله مجموعه حرم مطهر حضرت رضا (ع)، دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران، تهران. (1391)

گلابچی، محمود؛ بمانیان، محمدرضا؛ فروزانفر، منا. بهینه سازی مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور، اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی، تهران. (1390)

گلابچی، محمود؛ دولتشاهی، شوکا. ارزیابی و تعیین میزان کارایی روش های بهسازی لرزه ای در مقاوم سازی ابنیه تاریخی با مطالعه موردی رواق دارالسیاده حرم مطهر امام رضا علیه السلام، چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای تاریخی ماندگار، اراک. (1390)

یزدی، محمد؛ گلابچی، محمود؛ بزرگ‌چمی، فرزام. بررسی طره های پارامتریک برپایه دانه های قاصدک و شنگ، دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه، تهران. (1390)

خدادادی، آناهیتا؛ نوشین، هشیار؛ گلابچی، محمود. بزرگمهری، زهره. تاشهپردازی گنبدهای شبدری ایرانی، سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار، تهران. (1389)

جهانپور، علیرضا؛ گلابچی، محمود؛ شاکری، اقبال. بررسی امکان استفاده از مدیریت ارزش کسب شده در سازمان های کارفرمایی و ارائه راهکار، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران. (1389)

گلابچی، محمود؛ بزرگمهری، زهره؛ خدادادی، آناهیتا. طراحی نمونه‌هایی سبک‌ وزن از دو نوع گنبد ایرانی با استفاده از تاشه‌پردازی فرمکسی، کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله، کرمان. (1389)

گلابچی، محمود؛ تقی‌زاده، کتایون. معماری زلزله، حلقه اتصال بین مهندسی زلزله و معماری، کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله، کرمان. (1389)

گلابچی، محمود؛ مقیمی، مهدی. عدم بهره گیری دانش آموختگان رشته های مهندسی و معماری از سازه های نوین، آسیب شناسی و جستجوی راه حل ها، کنفرانس آموزش مهندسی در 1404، تهران. (1389)

گلابچی، محمود؛ بزرگمهری، زهره؛ خدادادی، آناهیتا. طراحي نمونه‎هايي سبك‎ وزن از دو نوع گنبد ايراني با استفاده از تاشه‎پردازي فرمكسي، كنفرانس بين المللي سبك سازي و زلزله، تهران. (1389)

گلابچی، محمود. ضرورت تهیه طرح جامع توسعه صنعتی کشور اهداف، سازماندهی، تشکیلات و نظارت، دومین همایش فناوری‏های نوین ساختمانی و صنعتی‏سازی، میبد. (1389)

جهانپور، علیرضا؛ گلابچی، محمود؛ شاکری، اقبال. بررسی امکان استفاده از مدیریت ارزش کسب شده در سازمان‏های کارفرمایی و ارائه راهکار، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران. (1389)

نقاش طوسی، حسین؛ سبط، محمدحسن؛ گلابچی، محمود. مهندسی مجدد فرآیندهای سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه های انبوه سازی صنعت ساختمان، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران. (1387)

مرتهب، مه‌گل؛ مارنی، زهرا؛ گلابچی، محمود. آموزش سازه در رشته معماری به منظور ارتقا توان مهندسی / طراحی در کشور (همسای سازه و معماری)، توسعه قابلیتها و ظرفیتهای مهندسی در شرکتهای ایرانی، تهران. (1387)

گلابچی، محمود. زیبایی‌شناسی سازه‌ای، دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار، تهران. (1386)

گلابچی، محمود. آموزش معماری در مهندسی عمران: چالش های امروز، ضرورت های آینده، کنفرانس آموزش مهندسی در 1404، تهران. (1386)

گلابچی، محمود. نقش سیستم های سازهای در شکل گیری اثر معماری، اولین کنفرانس سازه و معماری، تهران. (1386)

فلاح، فاطمه؛ شکرچی‌زاده، محمد؛ گلابچی، محمود. معرفی بتن های تزیینی در عناصر کف پوش معماری، اولین کنفرانس سازه و معماری، تهران. (1386)

گلابچی، محمود؛ کریمیان، فؤاد. کاربرد سیستم های خبره فازی در فرایند طراحی سازهای ساختمانهای متعارف، اولین کنفرانس سازه و معماری، تهران. (1386)

گلابچی، محمود؛ شاهرودی، عباسعلی. روشهای نوین برای انتقال مفاهیم سازهای معماری، اولین کنفرانس سازه و معماری، تهران. (1386)

شاهرودی، عباسعلی؛ گلابچی، محمود. تکنولوژی ومعماری مقایسه تطبیقی تأثیرات تکنولوژی سنتی و مدرن بر انسان و معماری، اولین کنفرانس سازه و معماری، تهران. (1386)

شاهرودی، عباسعلی؛ گلابچی، محمود؛ اربابیان، همایون. بهره‌گیری از طبیعت بمنظور ارتقاء مفاهیم ایستایی در رشته معماری، اولین کنفرانس سازه و معماری، تهران. (1386)

گلابچی، محمود؛ سلیمانی، سارا. بهبود کیفیت آموزش سازه به دانشجویان معماری با استفاده از تکنولوژیهای آموزشی، اولین کنفرانس سازه و معماری، تهران. (1386)

لشکری، محمدعلی؛ گلابچی، محمود؛ احدی، نفیسه؛ تقی‌زاده، کتایون. مقایسه بلوغ مدیریت پروژه های فن آوری اطلاعات و موفقیت آنها در ایران، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران. (1386)

گلابچی، محمود. ضرورت بهره گیری از فناوری های نوین ساختمانی، دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت، تهران. (1385)

گلابچی، محمود. شبیه‏سازی مصرف انرژی در ساختمان‏های مسکونی شهر تهران با استفاده از نرم‏ افزار، پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، تهران. (1384)

گلابچی، محمود. استفاده از فناوری های نوین ساختمانی برای حل مشکل مسکن در کشور، مجله انبوه سازان مسکن 16. (1384)

گلابچی، محمود. از آموزش سازه در رشته معماری چه انتظاری داریم؟، همایش آموزش معماری، دانشگاه تهران. (1382)

گلابچی، محمود. بررسی و ارزیابی دروس فن ساختمان در رشته معماری، همایش آموزش معماری، دانشگاه تهران. (1382)

گلابچی، محمود. ممیزی انرژی، نقش مصالح و اجزاء ساختمانی، همایش بهینه سازی مصرف سوخت، تهران. (1382)

گلابچی، محمود. هنر مهندسی سازه، مجله آبادی، پاییز و زمستان 1382، تهران. (1382)

گلابچی، محمود؛ وفامهر،محسن. ممیزی انرژی، نقش مصالح و اجزاء ساختمانی در کاهش مصرف سوخت در ساختمان، سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، تهران. (1382)

گلابچی، محمود. سازه نظام دهنده و تعیین کننده فرم، مجله معماری و شهرسازی، تهران. (1382)

گلابچی، محمود. ضوابط، معیارها و اصول طراحی در ساخت بناهای بلند، مجله هنرهای زیبا 9، دانشگاه تهران. (1381)

گلابچی، محمود. مقایسه میزان تخریب گونه های مختلف ساختمان‌های جدیدالاحداث در زلزله منطقه قائنات، مجله هنرهای زیبا ۸، دانشگاه تهران. (1381)

گلابچی، محمود. مشکلات شهر تهران از دیدگاه مهندسی. معماری و شهرسازی، اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت، دانشگاه تهران. (1381)

گلابچی، محمود. استفاده از سیستم‌های ساختمانی و مصالح جدید به منظور سبک سازی ساختمان‌ها، نهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، تهران. (1381)

گلابچی، محمود. تاثیر تکامل سیستم های ساختمانی بر روش های توسعه مسکن، جشنواره مهندسی ساختمان. (1378)

گلابچی، محمود. ساختمان های بلند و فرم‌های مقاوم در برابر زلزله، سومین کنفرانس بین المللی زلزله. (1378)

ENGLISH ARTICLES

Development of New Evaluation Methods for Qualitative Alternatives, Using Fuzzy Calculations, European Journal of Scientific Research (EJSR), 2011

Stabilization and Strengthening the Foundation of the Two Entrance Gates in Holy Shrine of Imam Reza(A), Advanced Materials Research, Vols. 133-134 (2010) pp 677-682, Trans Tech Publications, Switzerland, 2010

The Vulnerability Assessment of Historical Masonry Buildings Against Earthquakes By the Modified Equivalent Frame Method, Advanced Materials Research, Vols. 133-134 (2010) pp 735-740, Trans Tech Publications, Switzerland, 2010

Seismic Assessment of the Superstructure of the Naghare Khaneh Edifice After Base Isolation By Simplified Kinematic Limit Analysis, Advanced Materials Research, Vols. 133-134 (2010) pp 891-896, Trans Tech Publications, Switzerland, 2010

The Vulnerability Assessment of Historical Masonry Buildings Against Earthquakes By the Modified Equivalent Frame Method, 7th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions (SAHC 2010), Shanghai, China, 2010

Seismic Assessment of the Superstructure of the Naghare Khaneh Edifice After Base Isolation By Simplified Kinematic Limit Analysis, 7th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions (SAHC 2010), Shanghai, China, 2010

Stabilization and Strengthening the Foundation of the Two Entrance Gates in Holy Shrine of Imam Reza(A), 7th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions (SAHC 2010), Shanghai, China, 2010

Monitoring the Thermal Behavior of the Masonry Dome of Holy Shrine of Imam Reza(A) to Evaluate Its Structural System, 7th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions (SAHC 2010), Shanghai, China, 2010

Application of Computer Aided Learning in Architectural Technology, London International Conference on Education (LICE-2009), London, UK, 2009

Expression of Symmetry of Structure and Form in Iranian Architecture, Journal of International Society for the Interdisciplinary Study of Symmetry, 2009

Green Buildings, A New Approach to Renewable Energy in Architecture and Civil Engineering, International Conference on Sustainability, Human Geography and Environmental Studies, Imperia, Italy, 2009

Symmetry, the Key Element of Stability of Iranian Minarets Throughout the History, Journal of International Society for the Interdisciplinary Study of Symmetry, 2009

Assessment of Structural Components of Iranian Heritage Building: Presepolis, International Conference on Structural Repairs and Maintainance of Heritage Architecture (STREMAH 2009), Tallinn, Estonia, 2009

Expression of Symmetry of Structure and Form in Iranian Architecture, International Conference on Symmetry of Forms and Structures, Wrocław – Cracow, Poland, 2009

Symmetry, the Key Element of Stability of Iranian Minarets Throughout the History, International Conference on Symmetry of Forms and Structures, Wrocław – Cracow, Poland, 2009

A New Technology for Strengthening of Architectural Heritage: Structural Consolidation of Historical Buildings of Imam Reza (As) Shrine in Mashhad, Iran, International Journal of Architectural Heritage, 2008

A Knowledge-based Expert System for Selection of Appropriate Structural Systems for Large Spans, Asian Journal of Civil Engineering, 2008

An Expert System for Preliminary Earthquake Resistant Design According to Eurocode 8, Journal of Civil Engineering and Management, 2007

Optimum Design of Large Span Structures, International Conference on Space Structures, Tehran, Iran, May 2007

Computer Aided Teaching Course (CAL) on Architectural Technology, First International Conference on Structure and Architecture, Tehran, Iran, May 2007

The Art of Structural Engineering, First International Conference on Structure and Architecture, Tehran, Iran, May 2007

A Knowledge-based Expert System for Selection of Appropriate Structural Systems for a particular Function, International Conference on Space Structures, Tehran, Iran, May 2007

Optimum Design of Large Span Structures, International Conference on High Performance Structures & Materials (HPSM 2006), Ostend, Belgium, 2006

CAL in Architecture: A Multimedia Computer Assisted Learning Course on Structural Systems in Architecture, IRSE2004, UK, 2004

Computer Aided Teaching Course on Structural Systems and Construction Industry, CIB World Building Congress, Canada, 2004

A ‎Multimedia Computer Assisted Learning Course on Structural Systems and Construction Technologies, International Conference on New Learning Paradigm and New Learning Tools, Greece, 2004

Preliminary Earthquake Resistant Design, an Artificial Intelligence Approach, International Conference on High Performance Structures and Materials, Italy, 2004

Application of Artificial Intelligence and Expert Systems in Architecture and Structural Design, Iranian Researcher’s Seminar in Europe (IRSE 03), UK, 2003

The Ghaenat, Iran Earthquake of 10 May 1997, IUGG2003, Japan, 2003

An Expert System of Optimal Selection of Composite Structures for Large Span Project,CADCAMP 2000, Italy, 2000

Organizing and Systematizing the Available Knowledge and Experience in the Structural Selection Domain,SMART 2000, Spain, 2000

A Knowledge-based Assistant for Preliminary Earthquake Resistant Design, ERES 99, Italy, 1999

The Art of Structural Engineering, International Association for Bridge and Structural Engineering Symposium, Structures for the Future, The Search for Quality, Brazil, 1999

Design Simulation for Investigation of Dynamic Behaviour of the Advanced Composite Structural System, CADCOMP 98, Computer Methods in Composite Materials, Canada, 1998

Organizing and Systematizing the Available Knowledge and Experience in the Structural Selection Domain, AI in Structural Engineering, Information Technology for Design, Collaboration, Maintenance and Monitoring, Switzerland, 1998

Knowledge Elicitation in the Structural Selection Domain, International Conference on Information Technology in Construction, Sweden, 1998

Computer Aided Teaching Course on Structural Systems, International Conference on Information Technology in Construction, Sweden, 1998

Development of an Expert System to Select Appropriate Structural Systems for Large Span Structural Systems, SMART 98, Italy, 1998

Development of an Expert System to Select Appropriate Structural Systems for Large Span Structures, ECCE 97, Finland, 1997

Dynamic Behaviour of The Advanced Mixed Structural System, Fourth International Conference on Civil Engineering, Iran, 1997

An Expert System for Selection of Large Span Structural Systems, IT in Civil & Structural Engineering, UK, 1996

A Knowledge-based Assistant for Preliminary Earthquake Resistant Design, IT in Civil & Structural Engineering, UK, 1996

An Expert System for Selection of Large Span Structural Systems, International Conference on Information Technology in Civil and Structural Engineering Design Taking Stock and Future Directions, Scotland, 1996

Dynamic Behaviour of The Advanced Mixed  Structural System, Third Asia Pacific Conference on Structural Engineering & Construction (APSEC’96), Malaysia, 1996

A Knowledge-Based Expert System for Preliminary  Earthquake Resistant Design, Third Asia Pacific Conference on Structural Engineering & Construction (APSEC’96), Malaysia, 1996

An Expert System for Selection of Large Span Structural Systems, International Association for Bridge and Structural Engineering Congress, Denmark, 1996

The Art and Practice of Structural Engineering, 4th Civil Engineering Seminar, UK, 1996

Development of the structural concept, an introduction to the Evolution of the Structural Form, Fourth Civil Engineering Seminar, UK, 1996

Structural Forms in Architecture, Second Architecture Seminar, UK, 1996

The Architect and The Engineer, First Architecture Seminar, UK, 1995

A Knowledge-Based Assistant for Preliminary Earthquake Resistant Design, Second International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Iran, 1995

Selection of The Appropriate Structural Systems for Large Span Structures, Second Civil Engineering Seminar, UK, 1994