اجلاس سازندگان مشهد

مشهد – مرکز همایش های برج سپید (رضاشهر-خاقانی)

28 و 29 شهریور 1401