سوابق آموزشی

تدریس دروس در مقطع دکتری معماری، دکتر مدیریت پروژه و ساخت و دکتری پژوهش هنر در دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۵ تاکنون شامل دروس
 • سیر تحول سیستم‌های ساختمانی
 • سیستم‌های سازه ای معاصر
 • فناوری‎های نوین ساخت
 • کاربرد کامپیوتر در تحقیقات معماری
 • روش تحقیق پیشرفته
تدریس در دانشگاه لیدز انگلستان(University of Leeds, England, 1993- 1996)  از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ شامل دروس
 • سازه‌های بتن آرمه  (Reinforced Concrete Structures)
 • بتن پیش تنیده  (Pre-stressed Concrete)
تدریس دروس در مقطع دکتری کارشناسی ارشد و کارشناسی در دانشکده معماری و دانشکده فنی دانشگاه تهران از سال ۱۳۶۲ تاکنون شامل دروس
 • استاتیک
 • مقاومت مصالح
 • تئوری و طراحی سازه‌های فولادی
 • تئوری و طراحی سازه‌های بتن آرمه
 • سیستم‌های ساختمانی
 • سیستم‎های ساختمانی پیشرفته
 • متره و برآورد
 • برنامه نویسی کامپیوتر
 • اصول پایداری ابنیه تاریخی
 • سمینار (کارگاه مدیریت)
 • عناصر ساختمانی در معماری فناوری‏ برتر
 • پروژه تکنولوژی معماری
 • سیستم‎های سازه‎ای معاصر