سوابق علمی و آموزشی

محمود گلابچی استاد تمام پایه ۶۰ در دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران و بنیان­ گذار موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس است. او مولف، محقق و استاد در رشته های معماری و عمران دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا و مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی در دانشگاه تهران است. عنوان ­های پژوهشگر برجسته، پژوهشگر نمونه، استاد نمونه دانشگاه تهران و مهندس نمونه کشور از مقام­ هایی است که به آن دست یافته است. تاکنون چندین کتاب از مجموع کتاب های ایشان به عنوان کتب برگزیده انتخاب شده است. تاسیس دوره کارشناسی ارشد مدیریت ساخته ها نیز از فعالیت های ایشان است.

تدریس دروس در مقطع دکتری معماری، دکتر مدیریت پروژه و ساخت و دکتری پژوهش هنر در دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۵ تاکنون شامل دروس
 • سیر تحول سیستم‌های ساختمانی
 • سیستم‌های سازه ای معاصر
 • فناوری های نوین ساخت
 • کاربرد کامپیوتر در تحقیقات معماری
 • روش تحقیق پیشرفته
تدریس در دانشگاه لیدز انگلستان(University of Leeds, England, 1993- 1996)  از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ شامل دروس
 • سازه‌های بتن آرمه  (Reinforced Concrete Structures)
 • بتن پیش تنیده  (Pre-stressed Concrete)
تدریس دروس در مقطع دکتری کارشناسی ارشد و کارشناسی در دانشکده معماری و دانشکده فنی دانشگاه تهران از سال ۱۳۶۲ تاکنون شامل دروس
 • استاتیک
 • مقاومت مصالح
 • تئوری و طراحی سازه‌های فولادی
 • تئوری و طراحی سازه‌های بتن آرمه
 • سیستم‌های ساختمانی
 • سیستم های ساختمانی پیشرفته
 • متره و برآورد
 • برنامه نویسی کامپیوتر
 • اصول پایداری ابنیه تاریخی
 • سمینار (کارگاه مدیریت)
 • عناصر ساختمانی در معماری فناوری‏ برتر
 • پروژه تکنولوژی معماری
 • سیستم های سازه ای معاصر
تدریس دروس در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی در دانشگاه معماری و هنر پارس از سال ۱۳۹۲ تاکنون شامل دروس
 • سیستم های ساختمانی
 • دستگاه های ساختمانی
 • سازه برای معماران
 • طراحی معماری و شهرسازی
 • مبانی مهندسی معماری و ساختمان
 • درک رفتار سازه ساختمان
 • فناوری های مدیریت ساخته ها
 • دروس مرتبط با روش تحقیق
 • فنون و مواد در تاریخ معماری ایران
 • تحلیل سازه های (سنتی و نو) و روش های ساخت آن ها
 • طراحی معماری و انرژی 2
 • طراحی فنی
 • طرح معماری ارشد 2
 • حکمت معماری در ایران و حکمت هنر
 • فن آوری های معماری داخلی
 • شناخت مصالح و جزئیات اجرایی محوطه سازی
 • سازه های معاصر و سیستم های ساختمانی پیشرفته و روش های ساخت
 • سیستم های ساختمانی نوین و فناوری های نوین ساخت
 • پروژه تکنولوژی معماری 1
 • مبانی معرفتی علوم معماری در اسلام و مسکن بومی همساز با محیط (اقلیم)