افتتاح باشگاه طلایه داران علم دانشگاه تهران

Inauguration of Tehran University’s Science Club

سالن آمفی‌تئاتر مؤسسه الکتروشیمی در پردیس شمالی دانشگاه تهران

University of Tehran

16 آبان 1401

2022   November  7   , Monday