افتتاح باشگاه طلایه داران علم دانشگاه تهران

سالن آمفی‌تئاتر مؤسسه الکتروشیمی در پردیس شمالی دانشگاه تهران

16 آبان 1401