افتخارات

 • چهره ماندگار در رشته راه و ساختمان
 • دریافت کرسی یونسکو در معماری اسلامی
 • استاد تمام پایه ۶۰ دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا
 • بنیان گذاری موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس
 • بنیان گذاری انتشارات دانشگاه پارس
 • تاسیس کننده رشته های کارشناسی ارشد و دکتری تکنولوژی معماری و مدیریت پروژه و ساخت، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • تاسیس دوره کارشناسی ارشد مدیریت ساخته ها در دانشگاه پارس
 • مهندس نمونه کشور
 • پژوهشگر نمونه
 • استاد نمونه دانشگاه تهران
 • عضو هیات امنای انجمن مفاخر معماری ایران
 • عضو شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی، شورای انقلاب فرهنگی – کارگروه هنر و معماری
 • مشاور عالی موسسه مهندسان مشاور آستان قدس رضوی و کمیسیون مقاوم سازی ابنیه حریم حرم حضرت رضا(ع)
پروفسور محمود گلابچی