امضا تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه پارس و شورای اسلامی

Signing of the agreement of cooperation between Pars University and the Islamic Council

دانشگاه معماری و هنر پارس

Pars University

13 اردیبهشت 1400

2021   May  3   , Monday