اولین نمایشگاه واقعیت مجازی دانشجویان رشته چندرسانه ای دانشگاه پارس

The first virtual reality exhibition of multimedia students of Pars University

دانشگاه معماری و هنر پارس

Pars University

5 و 6 بهمن 1401

2023   January  25 & 26   , Wednesday