اولین همایش ملی مدیریت ساخته ها در دانشگاه معماری و هنر پارس با محوریت پیشگیری از تکرار فاجعه پلاسکو با مدیریت ساخته ها

The first national conference of facilities management at Pars University, focusing on preventing the recurrence of Plasco disaster with construction management

دانشگاه معماری و هنر پارس

Pars University

30 دی و 1 بهمن 1398

2020   January  20 & 21   , Tuesday