اولین همایش ملی مدیریت ساخته ها در دانشگاه معماری و هنر پارس با محوریت پیشگیری از تکرار فاجعه پلاسکو با مدیریت ساخته ها

دانشگاه معماری و هنر پارس

30 دی و 1 بهمن 1398