بازدید ریاست محترم و استادان دانشگاه معماری و هنر پارس از حرم مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (علیه‌السلام)

Professor Golabchi and professors of Pars University visited the holy shrine of Abdulazim Hasani

دانشگاه معماری و هنر پارس

Pars University

6 دی 1398

2019   December  27   , Friday