سوابق اجرایی

 • استاد تمام پایه ۳۶ دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران (۱۳۶۲ تاکنون).
 • معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری دانشگاه تهران (۱۳۸۷ تاکنون).
 • عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان (۱۳۷۵ تاکنون).
 • رئیس شورای فناوری‎های نوین ساختمانی (۱۳۸۶ تاکنون).
 • عضو شورای علمی و شورای اجرایی قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران (۱۳۸۳ تاکنون).
 • عضو شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی، شورای انقلاب فرهنگی – کارگروه هنر و معماری.
 • عضو موسس انجمن سازه ‏های فضاکار ایران، (۱۳۸۶ تاکنون).
 • عضو و رئیس کمیته تخصصی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، حفاظت ساختمان‏ها در برابر حریق (۱۳۷۵ تاکنون).
 • سرپرست رشته های کارشناسی ارشد و دکتری تکنولوژی معماری و مدیریت پروژه و ساخت، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران (۱۳۷۹ تاکنون).
 • تاسیس کننده رشته های کارشناسی ارشد و دکتری تکنولوژی معماری و مدیریت پروژه و ساخت، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران (۱۳۷۹-۱۳۷۷).
 • نماینده پردیس هنرهای زیبا در شورای انتشارات دانشگاه (۱۳۷۸ تاکنون).
 • عضو هیات امنای انجمن مفاخر معماری ایران (۱۳۸۸ تا کنون).
 • مشاور عالی موسسه مهندسان مشاور آستان قدس رضوی و کمیسیون مقاوم سازی ابنیه حریم حرم حضرت رضا(ع) (۱۳۸۰ تاکنون).
 • عضو کارگروه جذب اعضا هیات علمی دانشکده معماری و پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
 • عضو هیات داوری ده‎ها مسابقه معماری ملی و بین‎المللی.
 • مشاور عالی و عضو کمیسیون فنی سازمان‌های اجرایی متعدد (۱۳۶۴ تاکنون).
 • رئیس کتابخانه دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران (۱۳۸۲-۱۳۷۷).
 • سرپرستی تحصیلات تکمیلی (دوره دکتری) معماری (۱۳۷۷-۱۳۷۵).
 • معاونت فنی اداره کل امور ساختمان‌ ها و تاسیسات دانشگاه تهران (۱۳۶۸-۱۳۵۹).