سخنرانی در دانشکده فنی و حرفه ای شریعتی

آمفی تئاتر فاز 3 دانشکده فنی دکتر شریعتی

31 اردیبهشت 1398