سومین همایش سالانه هفته پژوهش با عنوان هنر دیجیتال

دانشگاه معماری و هنر پارس

20 و 21 اردیبهشت 1402