هشتمین نشست از سلسله سخنرانی های قطب علمی فناوری معماری با عنوان ” مسابقات معماری، چرایی و چگونگی” با بحث و بررسی مسابقه بین المللی معماری پروژه فاز 2 میلاد

تالار شهید آوینی دانشکده معماری دانشگاه تهران

19 اسفند 1392